Forskningsanslag.se
Vi utvecklar datasystem för komplett hantering av ansökningar...
 
Startsida
Om företaget
Systemutveckling
Förvaltning
Datadrift
Länkar - Här kan forskningsstöd sökas:
   Hjärt-Lungfonden
   ALF projektmedel
.    

Välkommen!
Denna sida vänder sig till fonder, stiftelser och föreningar
som delar ut forskningsbidrag, stipendier och liknande.

Ni kan av oss få datastöd med hela ansökningsprocesen;
 - Registrering av ansökningarna över Internet
 - Utvärdering, poängsättning och beslutsfattande
 - Administration och hantering från kansliet

Datasystemet som vi utvecklar för er, körs i Er egen servermiljö,
eller vi tillhandahåller en komplett datadrift!

Under många år har utveckling och förvaltning av datasystem
utförts för Hjärt-Lungfonden och Stockholms läns landsting.
Det innebär att vi har stort kunnande om ansökningsprocessen och
står väl förberedda att förenkla hanteringen av Era ansökningar.

Kontakta oss för en kostnadsfri utredning.
 
   Gunnar Svensson IT-konsult AB

   Telefon 070-343 21 91     E-post: gunnarsv@telia.com