Forskningsanslag.se
Datasystem för komplett hantering av ansökningar
 
Startsida
Om företaget
Systemutveckling
Förvaltning
Datadrift
Länkar - Här kan forskningsstöd sökas:
  Hjärt-Lungfonden
  ALF projektmedel
.    

Datadrift


Gunnar Svensson IT-konsult AB erbjuder komplett datadrift av ansökningssystem som vi förvaltar. Därmed tar vi ett helhetsåtagande, som innebär enklast tänkbara lösning för kunden.

Vid datadrift körs kundens program och databas på "Dedikerad server" i en driftcentral. Det innebär att vi disponerar en egen server som programmen körs på, samt en annan server för databasen. I vårt åtagande ingår samordning, programinstallation, test och igångkörning av systemet

Datadriften sker hos ett företag som arbetar med avancerad "hosting" och drift av datorresurser. Tjänsten innehåller tillgänglighetsgarantier, utrymme i datorhall med reservkraft, övervakningskamera och värme-, inbrotts och fuktlarm.

Säkerhetskopiering sker i annan lokal för säker hantering av databasuppgifterna. Serverdatorer är placerade bakom en brandvägg med förbindelse mot Internet. Uppdatering och underhåll av virusskydd sker löpande, liksom nya releaser och patchar för systemprogramvaror. Bemannad driftsövervakning under dagtid helgfria vardagar.
   Gunnar Svensson IT-konsult AB

   Telefon 070-343 21 91     E-post: gunnarsv@telia.com