Forskningsanslag.se
Datasystem för komplett hantering av ansökningar
 
Startsida
Om företaget
  IT-konsulter
Systemutveckling
Förvaltning
Datadrift
Länkar - Här kan forskningsstöd sökas:
  Hjärt-Lungfonden
  ALF projektmedel
.    

Om företaget


Gunnar Svensson IT-konsult AB är verksamt i Stockholm inom datakonsulting, specialicerat på utveckling och förvaltning av IT-system för hantering av forskningsanslag.

Efter flera år som anställd på IT-konsultbolag, startade Gunnar Svensson som egen företagare 2003 , med företaget Gunnar Svensson Konsultfirma.

Från 2009 bedrivs verksamheten som aktiebolag, Gunnar Svensson IT-konsult AB.

Företaget består av mig, Gunnar Svensson, men jag samarbetar med flera erfarna
IT-konsulter, dels som uppbackning vid större uppdrag, dels för att säkerställa support och en trygg förvaltning för mina kunder vid ledighet, sjukdom och liknande.

Med stöd av mina samarbetskonsulter erbjuds nu även komplett datadrift av systemet, för att erbjuda ett helhetsåtagande för kunden.
   Gunnar Svensson IT-konsult AB

   Telefon 070-343 21 91     E-post: gunnarsv@telia.com