Forskningsanslag.se
Datasystem för komplett hantering av ansökningar
 
Startsida
Om företaget
Systemutveckling
Förvaltning
Datadrift
Länkar - Här kan forskningsstöd sökas:
  Hjärt-Lungfonden
  ALF projektmedel
.    

Förvaltning


Gunnar Svensson IT-konsult AB erbjuder support och underhåll av ansöknngssystemet, i ett nära samarbete och helt anpassat till kundens behov.

Förvaltningen kan bestå av följande delar:

 - Samordning och medverkan vid installation i beställarens servermiljö.

 - Test och igångkörning av systemet, inklusive användartest från beställaren.

 - Användarutbildning och introduktion av systemet hos beställaren.

 - Support till beställarens kansli, vid kontakt med forskare och granskare.

 - Tillsammans med beställaren, ta fram erforderliga blanketter, anvisningar osv.

 - Fortlöpande underhåll och vidareutveckling, efter beställarens önskemål.
                                                                                                          
   Gunnar Svensson IT-konsult AB

   Telefon 070-343 21 91     E-post: gunnarsv@telia.com