Forskningsanslag.se
Datasystem för komplett hantering av ansökningar
 
Startsida
Om företaget
Systemutveckling
Förvaltning
Datadrift
Länkar - Här kan forskningsstöd sökas:
  Hjärt-Lungfonden
  ALF projektmedel
.    

Systemutveckling


Gunnar Svensson IT-konsult AB tar fram ett elektroniskt system för hantering av ansökningar, anpassat efter kundens behov.

Tillsammans med beställaren tas först en kravspecifikation fram. Denna ligger sedan till grund för utveckling av följande som kan ingå i systemet:

 - Hemsida för forskarnas registrering av sina ansökningar.

 - Program för granskarnas utvärdering och poängsättning.

 - Program för registrering av beslut.

 - Administrationsprogram för underhåll och intern hantering från kansliet.

 - Databas, gemensam för alla ovanstående program.
   Gunnar Svensson IT-konsult AB

   Telefon 070-343 21 91     E-post: gunnarsv@telia.com